Verzuim


Naar de schoolgids index


Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht.

Indien een leerling om 9.00 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet afgemeld is, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders.

Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim noteert de leerkracht dit in der verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur.

De ouders/verzorgers ontvangen schriftelijk bericht van het ongeoorloofde verzuim met de mededeling dat bij de tweede keer het verzuim wordt doorgegeven aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente.

Een tweede verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar die vervolgens contact opneemt met de ouders/verzorgers.

Bij een verzuim van 3 achtereenvolgende dagen wordt direct melding gemaakt bij de ambtenaar leerplicht.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids