Ambtenaar leerplicht


Naar de schoolgids index


Ongeoorloofd verzuim wordt bij de tweede keer (en volgende) in één schooljaar, altijd schriftelijk gemeld bij de ambtenaar leerplicht.

De ambtenaar neemt contact op met de ouders/verzorgers.

Bij herhaald verzuim of bij zeer langdurig verzuim worden de ouders door de ambtenaar leerplicht uitgenodigd voor een gesprek. Er kan een proces-verbaal opgemaakt worden.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids