Visie

Waar staan we voor en hoe doen we dat.


Naar de schoolgids index


 1. Respect voor het kind
  Dat is ons uitgangspunt!
  * Aanvaarding van het kind met zijn eigen mogelijkheden.
  * Binnen de kaders die de leerkrachten en de begeleiders aangeven is het belangrijk dat ieder kind zelfstandig kan functioneren in zoverre wij dat mogen verwachten op een bepaalde leeftijd.
  * Leren is een sociaal proces, waarbij de kinderen, de leerkracht en begeleiders elkaar ontmoeten, samenwerken en samen denken.
 2. Voorbereide leeromgeving
  Waarin we kinderen tot leren inspireren en activeren!
  * Waarin je kwalitatief goede materialen en werkplekken ziet.
  * Waarin talenten kunnen worden aangesproken.
  * Een leeromgeving die prikkelend en nieuwsgierig makend is.
 3. Ontspannen omgeving
  Fysieke en psychische veiligheid staat voorop.
  * Een ontspannen omgeving doet recht aan verschillen tussen kinderen.
  * Herkenbare regels en afspraken.
  * De leerkracht en de begeleider zien toe op een ontspannen omgeving en, daar waar nodig is, past hij deze aan in het belang van het kind.
 4. Rol van de leerkracht/begeleider
  Hij/zij is de ‘Centrale persoon’!
  * De leerkracht en/of de begeleider is de centrale persoon. Hij richt de voorbereide leeromgeving in, verzorgt gericht aanbod voor kinderen die dat nodig hebben, volgt nauwkeurig de ontwikkeling van het kind en past de leeromgeving hier weer op aan.
  * De leraar en/of begeleider onderhoudt contact met de ouders over de ontwikkeling van het kind.
 5. Ontwikkeling volgen
  * Dit door waar te nemen via observaties en werk dat een kind maakt.
  * Door deze waarnemingen te noteren.
  * Door deze te koppelen aan de ontwikkeling waaraan uw kind op dat moment  zou moeten voldoen.
  * Door bovenstaande te evalueren en op basis daarvan beslissingen te nemen voor de volgende stap binnen het onderwijsproces.
  * Door in gesprek te gaan met het kind en samen te reflecteren op hetgeen geleerd is.

De volgende 3 kernwoorden tekenen onze school.

 • Respect

Bij ons op school mag iedereen zichzelf zijn, heerst er een veilige sfeer en hebben we respect voor de omgeving.

 • Verantwoordelijkheid

Bij ons op school zorgen we dat iedereen mee kan doen, draagt iedereen mede verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke ontwikkeling en voor succes.

 • Passie

            Bij ons op school hebben we plezier en zorgen we voor betrokkenheid.

Slogan van de dobbelsteen is: Jouw beste manier van leren.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids