Externe ondersteuning onder schooltijd


Naar de schoolgids index


In toenemende mate krijgt De Dobbelsteen de vraag of er externe ondersteuning ingezet mag worden onder schooltijd.

Om dit in goede banen te leiden is beleid opgesteld.

De Dobbelsteen biedt een overwogen onderwijsaanbod onder schooltijd waarbinnen activiteiten met meer inspanning zich afwisselen met activiteiten met meer ontspanning. Bij de basisvakgebieden (begrijpend) lezen, taal, spelling en rekenen passen we het aanbod zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling en instructiebehoefte van het kind. We vinden het vanuit dit oogpunt niet wenselijk dat de kinderen binnen de schooltijden externe ondersteuning ontvangen en dus aanbod missen.

Er kan echter een situatie ontstaan waarin we externe ondersteuning onder schooltijd toestaan omdat dit in het belang van het kind is.

Daarvoor volgen we de volgende stappen:

1. Basisschool De Dobbelsteen staat externe begeleiding onder schooltijd toe als deze besproken is met de intern begeleider / lid kwaliteitsteam en deze hiervoor toestemming geeft. Daarbij kunnen we aangeven dat ondersteuning die bekostigd wordt door ouders zelf, niet toegestaan wordt.

2. De tijd van de begeleiding mag niet ingeroosterd worden onder een vakgebied waarbij het kind in de klas aanwezig moet zijn. De leerkracht geeft aan in welke tijden de begeleiding kan plaatsvinden en in welke tijden niet.

3. De school wil graag op de hoogte gebracht worden over de inzet en de inhoud van de begeleiding, zodat de school (waar mogelijk) aan kan sluiten bij datgene dat het kind aan het leren is. Het initiatief daarbij ligt bij de ouders. De ouders zijn de aanvrager van deze externe ondersteuning en zijn de personen waarmee de externe ondersteuners communiceren.

4. De ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van vrije schooldagen, bijzondere schooldagen of schooltijden waardoor de externe ondersteuning niet door kan gaan.

5. Worden andere kinderen uit de groep betrokken bij deze externe ondersteuning, dan worden de betreffende ouders daarover geïnformeerd en toestemming gevraagd.

6. Soms komt het voor dat het kind begeleiding ontvangt in een locatie buiten het schoolgebouw. In de situatie dat het kind zelfstandig naar deze locatie loopt of fietst, vragen wij de ouders om een toestemmingsverklaring in te vullen. We gaan er in deze situatie vanuit dat het kind zelfstandig weet op welk moment hij / zij naar de begeleiding toe moet gaan.

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids