extra begeleiding en ondersteuning


Naar de schoolgids index


Het kan voorkomen dat uw kind extra begeleiding nodig heeft. Wij hebben er voor gekozen om leerlingen enkele malen per week zelfstandig te laten werken aan leertaken. Dit geeft de leerkracht ruimte om meer aandacht te geven aan die kinderen die het nodig hebben. Door er mee te praten en ernaar te luisteren. Door samen te werken met een of enkele kinderen, speciale leertaken uit te zoeken en uit te leggen. Soms schakelt de leerkracht de hulp in van de interne begeleider. Samen kijken zij hoe het kind verder geholpen kan worden.

Als de leerkracht en het kwaliteitsteam niet tot een goede oplossing komen wordt na overleg met de ouders en toestemming van de ouders, een deskundige van een het bovenschools kwaliteitsteam van Dynamiek ingeschakeld. Met deze externe deskundige en ouders wordt de leerling besproken. Samen bespreken ze wat de beste stappen voor leerling zijn.

Dit kan zijn extra ondersteuning door een onderwijsassistent, extra onderzoek, aanmelden voor een bespreking bij het ondersteuningsloket om te onderzoeken of een andere onderwijsvorm beter passend is voor betreffende leerling.

Uiteraard wordt u als ouder hier bij betrokken en geïnformeerd.

Indien uit het onderzoek van een externe instantie naar voren komt dat het probleem of de problemen waarmee het kind kampt van dien aard zijn dat wij als school niet voldoende hulp kunnen bieden, adviseren wij de ouders hun kind aan te melden bij het ondersteuningsloket.  Deze commissie bekijkt aan de hand van het aanmeldingsformulier en het bijbehorende onderwijskundig rapport of het kind met gerichte hulp op onze school zelf begeleid kan worden, of dat het beter is voor het kind dat het naar een basisschool voor speciaal (basis)onderwijs verwezen wordt. De plaatsing kan overigens uiteindelijk alleen geschieden met instemming van de ouders.

Ouders hebben inzage in het onderwijskundig dossier van hun kind(eren). Voor vragen kunnen ouders/ verzorgers altijd bij de leerkracht terecht.                 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids