Ziek...... en toch onderwijs


Naar de schoolgids index


Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.

Eventueel kunnen wij de deskundigheid van een onderwijsondersteuning zieke leerlingen inschakelen bij het opstellen van een zorgplan.

Leerlingen die opgenomen zijn in een academisch ziekenhuis, worden door de consulenten van de educatieve voorziening van dat ziekenhuis ondersteund, echter onder verantwoordelijkheid van de school. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling van onze school, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs aangepast aan de mogelijkheden van de leerling en de school. Ook als de leerling in een ziekenhuis ligt. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in de situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.

Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.

Onze school heeft protocollen opgesteld voor leerlingen die kort dan wel lang ziek zijn.

Er staat in aangegeven wat u en wat de school doet. 

Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst (BCO, Venlo: www.bco-onderwijsadviesvenlo.nl) en op de website van Ziezon, www.ziezon.nl nl, het landelijk netwerk “Ziek Zijn en Onderwijs”.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids