Verslaggeving naar ouders


Naar de schoolgids index


Als ouder hebt u er recht op om te weten hoe het gaat met uw kind. Wij doen dan ook ons best u op de hoogte te houden. Hoe gaat dit in zijn werk?

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 3 keer per jaar een rapport. Bij het eerste en tweede rapport vinden aansluitend rapportgesprekken plaats met de ouders. Tevens worden de cito-leerlingvolgsysteemresultaten besproken. Bij het tweede en derde rapport zit een uitdraai van dit volgsysteem (het alternatief leerlingrapport)

De kinderen van groep ½ krijgen 2 rapporten. In groep 1 en 2 zijn ook in november en februari/maart gesprekken met de ouders.

De leerkracht van uw kind zal u tijdig informeren indien het op school minder goed gaat. Natuurlijk informeren wij ouders ook als uw kind meer aankan dan de aangeboden leerstof. Ook u kunt contact opnemen met de groepsleerkracht en in een gesprek dingen vertellen die hij of zij moet weten van thuis. Aarzel niet om dat te doen. Overleg tussen leerkracht en ouders is in het belang van uw kind. Samen kunnen wij meer doen!

Op onze school kennen wij geen “spreekuur”. Na schooltijd kunt u ons altijd aanspreken. Als op een bepaald moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg zouden staan, wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt. De intern begeleider is op dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids