Privacy


Naar de schoolgids index


Op school worden alle gegevens van de kinderen digitaal bewaard. Uiteraard worden gegevens over leerlingen (zonder schriftelijke toestemming van de ouders) niet aan derden verstrekt. Ouders hebben inzage in de gegevens over hun kind.

De WBP heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met gegevens en met privacy van medewerkers, kinderen en ouders. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) zijn scholen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van de leerling gebruikt worden en aan wie de school wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel. Eén van de dingen die de WPO voorschrijft is het feit dat iedere basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de ouders van een leerling verstrekken. Basisscholen zijn verplicht een dergelijk rapport op te stellen. In het rapport mogen echter niet meer gegevens dan noodzakelijk is worden opgenomen. Dit onderwijskundig rapport wordt vervolgens doorgestuurd aan scholen in het voortgezet onderwijs.

Over de informatieplicht:
Mensen hebben het recht te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) zijn organisaties en instellingen daarom verplicht mensen te informeren over hun identiteit en wat zij met hun persoonsgegevens doen. De school moet bijvoorbeeld laten weten voor welk doel het de persoonsgegevens verzamelt. Ook moet de school laten weten of het persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties en waarom. De scholen van Dynamiek scholengroep gaan zorgvuldig met gegevens om, heeft u vragen hierover neem dan contact op met de directeur van de school.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids