Opvang nieuwe leerlingen in de school


Naar de schoolgids index


Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat.  Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat op De Dobbelsteen zijn.

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden, eventueel met extra ondersteuning. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind  komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.

U meldt uw kind minimaal tien weken voor het begin van het schooljaar (1 augustus) aan. Zes tot tien weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten.

Elk schooljaar zijn er in de maand januari speciale informatieavonden en inloop- en inschrijfdagen voor de kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden.

 

Ongeveer 10-12 weken voor de plaatsingsdatum wordt u door de school uitgenodigd voor een intakegesprek. 

In de meeste gevallen zal een leerling 4 jaar zijn als hij/zij voor het eerst naar school gaat. Voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind vier jaar wordt, krijgt u als ouders een uitnodiging om naar de open dag van de school te komen. Tijdens deze open dag kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen op onze school. Wij proberen u tijdens deze dag een beetje de sfeer op onze school te laten proeven.

U kunt er terecht met uw vragen bij het team. Ook zijn er die dag ouders aanwezig. Mocht u besluiten uw kind aan te melden dan kan dat op deze dag, maar dit kan ook nog op een later tijdstip indien u wat meer tijd nodig heeft om de juiste keuze te kunnen maken. In verband met de organisatie van de nieuwe groepen vinden wij het fijn om zo vroeg mogelijk te weten hoeveel kinderen er gedurende het nieuwe schooljaar zullen instromen.

De dobbelsteen DSC_5157

Als uw kind vier jaar wordt, mag het op de eerste dag, volgend op de vierde verjaardag volledig naar school.

In onderling overleg bekijkt de leerkracht samen met u op welk moment uw kind het beste de start bij ons op school kan maken.

Om uw kind een beetje te laten wennen, mag uw kind in overleg met de groepsleerkracht, op 5 momenten voorafgaande aan het definitieve schoolbezoek al een kijkje komen nemen in de groep.

Voordat uw kind bij ons op school komt nodigt de leerkracht u uit voor een intakegesprek. Wij vinden het leuk als u uw kind bij het gesprek met de leerkracht meeneemt.

Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs vormt de ondersteuning bij de ontwikkeling van onze leerlingen Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van een kind. Deze ontwikkeling betreft zowel de sociaal- en emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids