Kinderen met een leerjaar meer of minder


Naar de schoolgids index


Meestal doorloopt een kind elk schooljaar één leerjaar. De situatie kan echter ontstaan dat de school of de ouders het beter achten dat een kind een jaar doubleert of een jaar overslaat. In dat geval hanteren we de volgende procedure:

1. Als de ontwikkeling van een kind achterblijft of zich juist versneld ontwikkelt, bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

2. De leerkracht analyseert zorgvuldig samen met het kwaliteitsteam de voor- en nadelen van een extra schooljaar of het overslaan van een schooljaar.  Na deze analyse wordt een besluit genomen door de intern begeleider en de leerkracht.

3. Er vindt een gesprek plaats tussen de ouders, de leerkracht en indien gewenst het kwaliteitsteam. Tijdens dit gesprek geeft de school de argumenten aan om het kind te laten doubleren of een groep over te laten slaan. Uiteraard wordt de ouders de mogelijkheid geboden om hun mening en zienswijze te geven.

4. Indien nodig volgt een gesprek tussen leerkracht, lid van kwaliteitsteam en directeur. Daarin worden alle argumenten nogmaals gewogen en neemt de school een besluit.

5. In een tweede gesprek wordt dit besluit door de leerkracht en lid van kwaliteitsteam aan de ouders medegedeeld.

6. Van de besprekingen met de ouders wordt een verslag opgenomen in het leerlingdossier.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids