Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong


Naar de schoolgids index


In elke groep zijn wel een aantal leerlingen die wat betreft hun leerprestaties boven het gemiddelde van de groep uitsteken.

Dit kan op alle gebieden zijn, maar dit kan ook op een enkel gebied zijn.

Een kind dat heel erg goed presteert kan dan ook mogelijk een hoog- of meerbegaafde leerling zijn. Deze leerlingen hebben extra aandacht nodig om te voorkomen dat ze zich gaan vervelen, minder gemotiveerd raken en hierdoor misschien andere problemen gaan krijgen.

Het is belangrijk bij deze kinderen tijdig zaken te signaleren en afspraken te maken met betrekking tot hun begeleiding.

  • Signaleren en diagnosticeren

Dit gebeurt door observaties van de leerkracht in de groep en door te toetsen. Verder zijn er een aantal aanvullende gegevens nodig.

De leerkracht bekijkt met de intern begeleider welke leerlingen nader bekeken dienen te worden.

Aan de hand van het verdere onderzoek bepalen de leerkracht met de intern begeleider de meest passende aanpak. De ouders worden over deze aanpak geïnformeerd.

  • Verrijking

Het kind krijgt (eventueel naast de regulier stof) ander werk. Dit werk moet niet méér van hetzelfde zijn, maar extra uitdagend en een uitbreiding van de reguliere leerstof zijn.

Belangrijk is dat aan het gemaakte werk eisen zijn verbonden, het werk nagekeken en nabesproken wordt met de leerling.

  • Versnellen:

Voor sommige kinderen zal versnellen een betere oplossing zijn. In uitzonderlijke gevallen kan ervoor gekozen worden een leerling een groep over te laten slaan.

Dit zal met name op de onderbouwleerling van toepassing kunnen zijn. Versnellen binnen de jaargroep is echter ook een mogelijkheid die vaker toegepast zal worden.

Een kind kan in dat geval, per dag, per week of per blok de leerstof in zijn eigen tempo doorwerken waarna het kind aan de extra stof kan beginnen.

We hebben een borgingsdocument gemaakt rondom werken met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, dit document is op te vragen bij de directie. Het document en onze werkwijze wordt continu verbeterd en ontwikkeld.

De dobbelsteen DSC_5105

Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben bestaat er verder de mogelijkheid om Spaanse les te volgen.

Deze is bedoeld voor leerlingen die dit aan kunnen, tijd over hebben en gemotiveerd zijn zich hiervoor in te zetten.

Als uw kind hiervoor in aanmerking komt zal de leerkracht hierover contact met U opnemen.

Voor een enkele leerling die nog meer uitdaging nodig heeft is er een peergroep in samenwerking met bs de Horizon en bs de Kroevert..

Binnen deze groep komen ze met gelijkgestemden bij elkaar en werken aan verschillende opdrachten.

Deze opdrachten moeten deels ook op de eigen basisschool naast het reguliere werk gemaakt worden.

Op deze manier kunnen we ook deze kinderen wat extra’s bieden.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids