Eindtoets groep 8


Naar de schoolgids index


De resultaten van de CITOeindtoets:

jaar

2013

2014

2015

2016

2017

resultaat

537.1

536.3

539.0

536.5

539.6

De cito-eindtoets heeft sinds 2015 een andere vorm gekregen met andere onderdelen. Vandaar dat de trendanalyse alleen over de laatste 3 jaar uitgevoerd kan worden. Het resultaat kan wel met voorgaande jaren vergeleken worden.

Vanaf schooljaar 2017-2018 gebruiken alle scholen van Dynamiek Scholengroep de Route 8 als gecertificeerde eindtoets.

De Route 8 Eindtoets geeft op De Dobbelsteen het volgende resultaat:

Jaar Landelijk gemiddelde resultaat BAO 2018 Ondergrens inspectie 2018 Gemiddelde standaardscore De Dobbelsteen 2018
2019 206 206.0 204.4

In 2020 heeft er i.v.m Corona landelijk geen eindtoets plaats gevonden.

In het voorjaar houden de diverse scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen. Wij adviseren de kinderen altijd om hier met hun ouders naar toe te gaan. In maart dienen ouders vervolgens zelf hun kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Van de basisschool ontvangen ouders tevens een onderwijskundig rapport dat ze bij de aanmelding dienen te overleggen (zo’n rapport ontvangen ouders ook als hun kind overstapt naar een andere basisschool of een basisschool voor speciaal onderwijs).

Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij schriftelijk op de hoogte gehouden van de resultaten van de kinderen. Oud-leerlingen worden ook gedurende het eerste jaar in het vervolgonderwijs, altijd met de mentor van de brugklassers besproken. Hieruit is voor ons af te leiden of de advisering achteraf al dan niet juist is geweest.

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids