De overgang naar het Voortgezet Onderwijs


Naar de schoolgids index


Na 8 jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent voor de kinderen een hele overgang van een vertrouwde omgeving naar een grote school in een andere plaats.

In november vindt er een voorlichtingsavond plaats voor kinderen en ouders waarbij collega’s uit het voortgezet onderwijs uitgebreide informatie komen geven over het voortgezet onderwijs. Tijdens het persoonlijk gesprek bij het eerste rapport in groep 8 stippelen we gezamenlijk al een de lijn uit van de keuzemogelijkheden van uw kind. Tijdens het tweede gesprek –voor 1 maart- geeft de school haar definitieve advies. Dit advies is gebaseerd op de vorderingen en resultaten die het kind gedurende zijn periode op school behaald heeft.

Uit de Cito-toetsen en uit de gegevens van ons leerlingvolgsysteem heeft de groepsleerkracht een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind gekregen. Verder spelen natuurlijk werkhouding en interesse van het kind een heel voorname rol bij de advisering.

Eind groep 7 geven we een voorlopig advies over de overgang naar voortgezet Onderwijs.

Voor alle leerlingen wordt er in LDOS een dossier aangemaakt. Dit is het overdrachtsdossier voor het Voortgezet Onderwijs. Hierin beschrijven we de ontwikkeling van de leerlingen en zijn/haar resultaten. Dit dossier wordt met U besproken en u ontvangt hiervan een uitdraai.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids