De overgang naar het Voortgezet Onderwijs


Naar de schoolgids index


Na 8 jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent voor de kinderen een hele overgang van een vertrouwde omgeving naar een grote school in een andere plaats.

De verzamelde gegevens in ons leerlingvolgsysteem aangevuld met de resultaten van de CITO-toetsen geven de groepsleerkracht een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind. Verder spelen natuurlijk werkhouding en interesse van het kind een voorname rol bij de advisering.

Eind groep 7 geven we een voorlopig schooladvies voor de best passende startplek in het voorgezet onderwijs.

In november vindt er een voorlichtingsavond plaats voor kinderen en ouders waarbij collega’s uit het voortgezet onderwijs uitgebreide informatie komen geven over het voortgezet onderwijs.

Tijdens het persoonlijk gesprek bij het eerste rapport in groep 8 wordt het voorlopige advies opnieuw besproken.

Tijdens het tweede gesprek –voor 1 maart- geeft de school haar definitieve schooladvies. Dit advies is gebaseerd op de vorderingen en resultaten die het kind gedurende zijn periode op school behaald heeft aangevuld met de motivatie en interesse die het kind op school laat zien.

Voor alle leerlingen wordt er in LDOS een dossier aangemaakt. Dit is het overdrachtsdossier voor het Voortgezet Onderwijs. Hierin beschrijven we de ontwikkeling van de leerlingen en zijn/haar resultaten. Dit dossier wordt met u besproken en u ontvangt hiervan een uitdraai.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids