Kwaliteitsteam


Naar de schoolgids index


Iedere school heeft een of meerdere leerkrachten die zich richt(en) op de passende ondersteuning voor de leerlingen. Deze leerkrachten samen vormen het kwaliteitsteam.

De belangrijkste taken van het kwaliteitsteam zijn:

  • begeleiden en ondersteunen van leerkrachten bij het signaleren en analyseren van problemen
  • ondersteuning verlenen bij het opstellen van plannen
  • indien nodig, diagnostisch onderzoek doen
  • ondersteunen bij gesprekken met ouders, indien gewenst
  • opstellen van procedures ten aanzien van verschillende aspecten van ondersteuning
  • bewaken van afspraken
  • plannen van toetsmomenten
  • contacten onderhouden met externe hulpverleners
  • verslag uitbrengen aan de directie met betrekking tot alle facetten die betrekking hebben op de activiteiten behorende bij de ondersteuning van leerlingen

Download deze pagina Download de gehele schoolgids