Kwaliteitsteam


Naar de schoolgids index


Iedere school heeft een of meerdere leerkrachten die zich richt(en) op de leerlingenzorg. Dat is het kwaliteitsteam.

De belangrijkste taken zijn:

  • Begeleiden en ondersteunen van leerkrachten bij het signaleren en analyseren van problemen,
  • Ondersteuning verlenen bij het opstellen van handelingsplannen,
  • Indien nodig, diagnostisch onderzoek doen,
  • Ondersteunen bij gesprekken met ouders, indien gewenst,
  • Opstellen van procedures ten aanzien van verschillende aspecten van zorgverbreding,
  • Bewaken van afspraken,
  • Plannen van toets momenten,
  • Contacten onderhouden met externe hulpverleners
  • Begeleider van de speciale school voor basisonderwijs enz.
  • Verslag uitbrengen aan de directie met betrekking tot alle facetten die betrekking hebben op de zorgverbreding.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids