CITO-toetsen


Naar de schoolgids index


Zoals eerder vermeld maken we op onze school gebruik van het Leerling Volgsysteem van CITO (LOVS). Van dit leerlingvolgsysteem gebruiken we onder andere de toetsen voor begrijpend lezen, spelling, rekenen en wiskunde.

U zult zich als ouder wellicht afvragen waarom deze toetsen afgenomen worden. De methodes die wij in ons onderwijs gebruiken geven ook geregeld toetsen om te kijken of de kinderen de aangeboden stof beheersen. De leerkracht kan dan zien of een bepaalde moeilijkheid door de hele groep beheerst wordt of dat er nog extra geoefend dient te worden. Deze methodische toetsen zijn beheersingstoetsen.

De CITO toetsen gaan echter niet uit van wat een bepaalde methode aanbiedt, maar welke vaardigheid een leerling van een bepaalde groep zou moeten kunnen laten zien. Deze toetsen geven een beeld van hoe vaardig een leerling is t.o.v. leeftijdsgenoten in heel Nederland.

Ook kun je door deze toets zien of de hele groep, (school) in vergelijking met de rest van Nederland, op niveau presteert. Is dit niet het geval dan gaan we als school bekijken welke acties nodig ingezet gaan worden om het vaardigheidsniveau van de leerlingen te verbeteren.

 

De normering voor deze toetsen gaan van I tot en met V waarbij I het hoogste is en V het laagste.

In de rapporten worden de toetsresultaten van de afgenomen toetsen vermeld.

De meeste CITO-toetsen worden in januari en mei/ juni afgenomen.

Indien U meer informatie wenst over de CITO-toetsen kunt u altijd bij de groepsleerkracht of bij de intern begeleider terecht.

De dobbelsteen DSC_5133


Download deze pagina Download de gehele schoolgids