Video-opnames


Naar de schoolgids index


Bij ons op school worden regelmatig video-opnames gemaakt, voor diverse doeleinden.

We gebruiken bv. video-opnames:

  1. Om als team samen te leren van onze manier van lesgeven. We willen bv. in een teamvergadering aan elkaar laten zien hoe wij in de groep werken, bv. hoe er in de kleutergroepen in een themahoek wordt gewerkt, hoe wij kinderen extra instructie geven met behulp van de instructietafel. Video-opnames bieden ons de kans om met en van elkaars onderwijservaring te leren.
  2. We maken video-opnames van feestelijke gebeurtenissen zoals: schoolkamp, sportdag, Sinterklaas. Deze opnames bekijken we met de kinderen, of we laten stukjes zien op een ouderavond.
  3. Regelmatig worden leerkrachten gecoacht bij hun onderwijstaak, door de Intern Begeleider, Directeur, of door een deskundige van buitenaf. Soms worden dan korte video-opnames gemaakt; deze worden vervolgens met de leerkracht bekeken en besproken. Op deze videobeelden staat het handelen van de leerkracht voorop; uw kind kan echter ook op de beelden te zien zijn. Met deze videobeelden gaan we vertrouwelijk om: er wordt alleen door de leerkracht en de begeleider naar gekeken. Na het coaching traject worden de video-opnames niet meer gebruikt.
  4. Soms worden er ook video-opnames gemaakt om een specifiek kind beter te kunnen begeleiden, in het kader van de leerlingondersteuning. In zo’n situatie worden de ouders van dat kind geïnformeerd en wordt altijd vooraf aan hen toestemming gevraagd.

Wanneer wij video-opnames maken voor één van bovengenoemde doeleinden kan uw kind dus op een videofragment staan. Zoals hierboven beschreven: wanneer het specifiek over uw kind gaat in het kader van leerlingenzorg, zullen wij dit altijd vooraf met u bespreken en uw toestemming vragen.

Wanneer wij de video-opnames gebruiken zoals beschreven bij bovenstaande punten 1, 2, en 3, informeren wij u hierover niet standaard; wij gaan ervan uit dat u instemt met de manier waarop wij ons onderwijs zo goed mogelijk proberen vorm te geven en proberen te ontwikkelen.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben of wilt U meer informatie, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind of tot de directeur.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids