Ouderbetrokkenheid


Naar de schoolgids index


Wij vinden het erg belangrijk dat u ouders zich betrokken voelt op onze school en op het onderwijs waar wij voor staan. Wij proberen dit op verschillende manieren te vergroten. Dit kan door informatie te geven schriftelijk; via ISY en de schoolgidsen en/of mondeling via de informatieavonden, de tien minuten gesprekken etc. Betrokkenheid vergroot je ook door regelmatig de school binnen te lopen en een praatje te maken met de leerkracht van je kind.

Vaker hebben we u ook hard nodig om mee te helpen bij bepaalde activiteiten. Ook hierdoor krijg je een grotere betrokkenheid op ons onderwijs. U bent altijd welkom om iets te vragen, te verduidelijken of door te geven over uw kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids