Ouderraad


Naar de schoolgids index


Algemeen

De ouderraad is een groep ouders die meewerkt aan activiteiten voor alle kinderen op “de Dobbelsteen”. Hierdoor werken we aan een goede samenwerking tussen ouders en school.

Onze ouderraad bestaat uit minimaal 8 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en de penningmeester. Zij komen een week voor de geplande vergadering bijeen en bespreken de vergadering voor. Ook organiseren zij de Algemene ouderavond in samenwerking met het team.
De ouderraad laat via de website d.m.v. nieuwsbrieven met onderwerpen uit de vergadering aan alle ouders weten waar ze mee bezig zijn. De ouderraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.  De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen is het team vertegenwoordigd door minstens één teamlid. Tijdens de vergaderingen worden de diverse activiteiten voor besproken en geëvalueerd. Ook kunnen algemene onderwerpen in de rondvraag aan de orde gesteld worden.

Taken en werkzaamheden van de ouderraad

De leden van de ouderraad zijn tevens klassenouders en zijn betrokken bij allerlei activiteiten van hun groep, te denken valt aan het meehelpen bij een groepsuitstapje, bij de verjaardag van de leerkracht of bij een bijzonder project. Verder verzorgt de ouderraad tal van activiteiten met medewerking van vrijwillige ouders. Ook als u geen lid bent van de ouderraad, kunt u uw steentje toch bijdragen door te komen helpen bij de verschillende activiteiten.

Taken van de ouderraad:

  • We stimuleren en organiseren mee met schoolactiviteiten zoals: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en de Sportdag.
  • Als klassenouder kleden wij het lokaal van de jarige leerkracht aan, om de verjaardag van de leerkracht te kunnen vieren.
  • Wij dragen mede veiligheidszorg bij de weg van en naar school.
  • Wij organiseren de kledingactie.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Ieder jaar wordt er aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd,  welke wordt gebruikt voor het organiseren van festiviteiten op school. Voor deze activiteiten ontvangt de school geen geld van de overheid.
Het bedrag is vastgesteld door de ouderraad op € 25,00 per kind per jaar en wordt geïnd rond de herfstvakantie.

De ouderraad staat open voor nieuwe ideeën en suggesties.

De O.R. heeft een eigen e-mail adres, or@dedobbelsteen.nl.  Dit e-mailadres kunt u gebruiken voor ideeën, positieve of negatieve reacties t.a.v. activiteiten en alle andere zaken die u de O.R. mee zou willen delen.

Tot slot: onze school is leuk en prettig.

Er is een goed contact tussen de teamleden en de ouders, dit ervaart iedereen die meedoet in de ouderraad.

De ouderraad staat open voor nieuwe ideeën en suggesties.

Bent u nieuwsgierig geworden? Aarzel dan niet om vrijblijvend naar een vergadering te komen of om informatie aan onze leden te vragen. De namen en adressen van de leden vindt u in het infoblaadje.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids