Informatievoorziening


Naar de schoolgids index


In het begin van ieder schooljaar wordt er in alle groepen een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u kennis maken met de nieuwe leerkracht van uw kind en krijgt u informatie over wat u kind dit jaar op school allemaal zal leren. In het begin van het schooljaar komt het infoblaadje uit. Hierin vindt u praktische informatie, voor het komende schooljaar, die betrekking heeft op alle groepen. Bijvoorbeeld wanneer zijn de rapportavonden, de vakanties, de groepsverdeling en alle mailadressen van de leerkrachten, ouderraad en M.R. en van instanties die belangrijk zijn voor onze school.

We maken gebruik van het informatiesysteem ISY. Informatie die verschijnt wordt op ISY geplaatst. Mocht u graag een toegangscode krijgen om deze informatie te kunnen lezen dan kunt u die aanvragen bij de directeur.

Vindt u het fijn om nog actiever bij het onderwijs betrokken te worden? Elk schooljaar worden er ouders gevraagd die willen meehelpen bij onderwijsactiviteiten in school.

Als helpende ouder werkt u met een groepje kinderen. U gaat zich een beeld vormen van deze kinderen. U ziet “goede” en “minder leuke” eigenschappen. Als helpende ouder vragen wij u hier niet mee te koop te lopen.

Enkele aandachtspunten:

  • Als helpende ouder bent u er voor het hele groepje waarmee u werkt
  • Alle info betreffende kinderen waarmee u werkt is vertrouwelijk
  • Raadpleeg de leerkracht bij storend gedrag. Corrigeren en complimenteren doet u natuurlijk zelf
  • Gebruik de Nederlandse taal
  • Geef tijdig door indien u verhinderd bent
  • Ook de ouderraad vraagt aan ouders om zich op te geven voor allerlei activiteiten die zij samen met het team organiseert. Dit kan bijvoorbeeld bij St. Maarten, St. Nicolaas of andere activiteiten van de school.
  • Sommige van deze activiteiten zijn zelfs onuitvoerbaar geworden zonder uw hulp. Leerkrachten en ouders helpen elkaar samen bij de invulling van deze hulp aan de kinderen van onze school.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids