Schooltijden


Naar de schoolgids index


Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag komen de kinderen van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school en woensdagmorgen van 8.30 uur tot 12.15 uur.

Op vrijdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 4 vrij.

Alle groepen gaan vijf minuten voordat de school begint op het teken van de bel naar binnen. Als u iets te bespreken heeft met een van de leerkrachten, bent u altijd van harte welkom. Indien het bespreken meer dan vijf minuten inneemt, zouden wij het fijn vinden als u hiervoor een afspraak met de desbetreffende persoon wilt maken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids