Opbrengstgericht werken


Naar de schoolgids index


Dynamiek Scholengroep hecht veel waarde aan optimale opbrengsten voor haar onderwijs. Vanuit dit oogpunt heeft Dynamiek Scholengroep een aantal afspraken vastgelegd om dit in de organisatie te verankeren.

Uitgangspunten:

  • Het kind staat centraal. Welbevinden van het kind is ons uitgangspunt.

            “Wat er ook speelt in de wereld, laat het vooral de kinderen zijn.”

  • We gunnen elk kind optimale ontwikkelkansen. Ons aanbod moet dan ook aansluiten bij behoeftes van het kind.
  • We werken op de scholen van Dynamiek Scholengroep handelingsgericht en denken in kansen en mogelijkheden.
  • Zowel op school- als op clusterniveau streven we naar “van en met elkaar leren”.
  • Op scholen van Dynamiek Scholengroep wordt gewerkt met plannen op school- groeps- en kindniveau om zodoende de organisatie rondom het verlenen van de ondersteuning vast te leggen. Deze plannen ontstaan vanuit didactische groepsoverzichten waarin onderwijsbehoeftes geformuleerd staan.
  • Op scholen van Dynamiek Scholengroep wordt gewerkt met OPP’s
  • Alle scholen binnen Dynamiek Scholengroep werken met WMK. Voor de tussenopbrengsten wordt de managementmodule van Cito gehanteerd.
  • Op basis van de gegevens van de M-toetsen en de eindtoets voor groep 8 vindt de schoolzelfevaluatie plaats. Deze wordt op cluster- en Dynamiekniveau besproken.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids