Ontmoeting


Naar de schoolgids index


De ontmoeting staat ook centraal binnen actief burgerschap en sociale integratie. Het is wel van belang dat de leerlingen zich verder ontwikkelen en ontplooien op dit gebied. Sociaal en moreel competent gedrag draagt bij tot de ontwikkeling van leerlingen tot actief participerende burgers van de toekomst. Middels onze lessen sociaal emotionele ontwikkeling en het gedrag dat we de hele dag uitstralen en bespreekbaar maken in de groep, dragen wij als school bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van dit gedrag. In gesprekken met ouders wordt de stand van zaken van het kind besproken. Binnen de methodes voor wereldoriëntatie/ thematisch onderwijs, de nieuwsbegrip teksten, de schooltelevisie programma’s die we volgen en de actualiteit die we bespreekbaar maken in de groepen voldoen we aan de doelen vanuit actief burgerschap.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids