Kerndoelen


Naar de schoolgids index


De kerndoelen zijn uitgangspunt voor ons onderwijs.

De referentieniveaus taal en rekenen. Zoals opgesteld in de Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen op 1 augustus 2010. Zij beschrijven wat de leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen.
Uit analyses van SLO blijkt dat de meeste taal- en rekenmethodes al goed aansluiten bij de referentieniveaus. De door ons gebruikte methodes voor rekenen, lezen en taal bieden voldoende basismateriaal om ons onderwijsaanbod in te richten en te werken naar de referentieniveaus.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids