ICT


Naar de schoolgids index


ICT is geen apart vak op onze school. ICT wordt geïntegreerd in ons onderwijs, is een middel om een doel te bereiken en moet “ dienstbaar” zijn aan het onderwijs.
Wij hebben een ICT-er op onze school die zich naast de hardware ook bezig houdt met de onderwijsinhoudelijke kant.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids