Continurooster


Naar de schoolgids index


De Dobbelsteen heeft een continurooster ingevoerd dat het beste past bij de huidige situatie.

Het continurooster zoals hieronder weergegeven, is de meest rustige vorm waarmee qua tijden de meeste duidelijkheid wordt verschaft.
Het continurooster van basisschool De Dobbelsteen ziet er als volgt uit:
Alle dagen van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school. Met uitzondering van de woensdag. Dan gaan de kinderen naar school van 8.30-12.15 uur.

Groep 1 t/m 4 heeft ook op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.

 

De lunch

Voor- of nadat de kinderen naar buiten gaan, wordt er in de klas, onder toezicht van de leerkracht, gegeten en gedronken gedurende vijftien minuten.

Binnen de unit kunnen meerdere groepen mogelijk samen eten onder begeleiding van 1 leerkracht. Op dat moment kunnen de andere leerkrachten alvast pauze nemen.

De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee en de leerkracht kan mee-eten met de kinderen. De nadruk ligt daarbij op gezond eten. De lunchtijd is geen lestijd voor de kinderen.

Het lunchen is een ontspannend moment voor de kinderen. Er wordt voorgelezen of een filmpje gekeken.

Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas en kunnen kinderen spelletjes doen, een boekje lezen of even kletsen en ontspannen.

Omdat kinderen uit de groepen 0, 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen wordt hier soepeler mee omgegaan. De kinderen kunnen iets langer dooreten als dit nodig is. De pauzetijd wordt immers ook gekoppeld aan de buitenspeeltijd.

Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen toepassen. Denk hierbij aan:

 • gelegenheid bieden voor handen wassen voor het eten
 • iedereen begint op hetzelfde moment met eten
 • netjes eten en drinken
 • blijven zitten onder het eten en drinken
 • netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken
 • wachten totdat iedereen klaar is met eten
 • overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis

Denkt u aan het meegeven van een gezond lunchpakket? U kunt daarbij denken aan boterhammen, groente en fruit. Daarbij horen geen snoepjes en koeken. Die mogen de kinderen weer nuttigen na schooltijd. Geef kinderen een hoeveelheid mee die ze ook daadwerkelijk kunnen opeten en niet veel te veel.

Denkt u ook aan iets te drinken? Zoals melk, drinkyoghurt en sap. U kunt dit meegeven in een drinkbeker. Koolzuurhoudende drankjes nemen de kinderen niet mee naar school. Controleer goed of deze drinkbeker niet lekt. U kunt deze evt omwikkelen met aluminiumfolie. Dat helpt bij warm weer het drinken koel te houden. Kinderen mogen geen plastic drinkflesjes of pakjes drinken meenemen. Wel kunt u een flesje water meegeven. Op school is het altijd mogelijk om dit bij te vullen.

Op school is er geen mogelijkheid om thee te drinken. Het aantal kinderen op school maakt het niet mogelijk om dit op een verantwoorde manier binnen de lunchtijd te verzorgen. Daarnaast is dit ook een maatregel vanuit veiligheidsoogpunt.

Kinderen laten snoepgoed thuis.

Na het eten worden de tafels schoongemaakt.

Middelen

In het kader van hygiëne en veiligheid komen eten (lunchboxen) en drinken van de kinderen in de lunchtas op de gang op een speciale plek. Ouders wordt geadviseerd om zgn. koellunchboxen aan te schaffen of koeltasjes te gebruiken.

Elke groep heeft voldoende speelgoed/gezelschapsspelletjes voor het overblijven tussen de middag als het slecht weer is en de kinderen niet naar buiten kunnen.

Rol ouders

De leerkrachten eten samen met de kinderen tussen de middag en zorgen ervoor dat de lunch ordentelijk verloopt. In de groepen 1 t/m 5 is vrijwillige hulp van ouders tijdens de lunch een mogelijkheid die geregeld kan worden. Voorbeelden van ouderhulp zijn: het uitdelen van eten en drinken, het opruimen na afloop van de lunch en toezicht houden.

Buiten/binnen spelen

Na of voor het lunchen wordt er buiten gespeeld gedurende 15 minuten. Bij het buiten spelen is er toezicht door middel van de pleinwacht. De leerkrachten hebben dan de gelegenheid om hun 15 minuten pauze op te nemen. Dit betekent dat er soms meerdere groepen tegelijk buiten zijn en leerkrachten op 2 of meer groepen toezicht moeten houden.

Dat toezicht zal ook verzorgd worden door ambulante medewerkers en ouders.

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.

Om wanorde te voorkomen als het slecht weer is en de kinderen niet naar buiten kunnen, kan er gezorgd worden voor alternatieven. bv een spelletje spelen. Wanneer het op een later moment droog is, gaan de kinderen alsnog naar buiten.

Rooster pleinwacht

Uitgangspunten voor het rooster van de pleinwacht voor het continurooster zijn:

 • zowel leerkrachten als personeelsleden zonder groep kunnen pleinwacht hebben ’s ochtends dan wel tussen de middag.
 • afhankelijk van het aantal kinderen lopen er meer of minder pleinwachten buiten om toezicht te houden
 • de pleinwacht bestaat steeds uit minimaal één medewerker.
 • studenten worden vast ingepland.
 • leerkrachten mogen hun pauze van 15 minuten inleveren en buiten surveilleren; deze tijd wordt omgezet in taakuren

Daarnaast vinden we het zelf belangrijk om gezamenlijk goed af te spreken om iedere dag om 14.30 even allemaal een rustmoment te nemen.

Even in de koffiekamer bv een kopje koffie of thee drinken. En elkaar ook helpen die rust te nemen.

Zo kunnen we elkaar helpen om dit goed werkbaar te maken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids