Beweging


Naar de schoolgids index


Middels onze gymnastieklessen zorgen wij ervoor dat onze leerlingen bewegen onder schooltijd. Tijdens ons kwartier buiten spelen, dat iedere morgen plaatsvindt, bieden wij daarnaast de leerlingen voldoende ruimte en materialen om vrij en actief te bewegen. Vervolgens kunnen de leerlingen weer fris verder gaan met de lessen in de groep. Waar mogelijk doen we aan buitenschoolse sportactiviteiten. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids