Algemene gedragsregels


Naar de schoolgids index


De kinderen mogen niet eerder dan 8.15 uur op de speelplaats aanwezig zijn. Vanaf dat moment is er toezicht.

Fietsen worden geplaatst bij de aangewezen fietsenstalling aan de achterkant van het gebouw.  Alleen kinderen die buiten de bebouwde kom wonen (de Horsterweg, de Venloseweg en de Grubbenvorsterweg)  mogen met de fiets komen.

Om 8.20 uur gaat de eerste keer de bel. De leerlingen mogen dan naar binnen. Op 8.25 uur gaat de tweede bel. De kinderen moeten dan naar binnen. Alle leerlingen, die in de groep van de leerkracht zitten die toezicht heeft, mogen pas om 8.25 naar binnen samen met de leerkracht.

Na school gaan de kinderen meteen naar huis. Moet er om de een of andere reden toch nagebleven worden, dan worden de ouders hiervan in kennis gesteld.

Balpennen, vulpennen, potloden, gummen, scharen, linialen en kleurpotloden krijgen de kinderen op school. Alleen indien zij deze kapot maken, zal het kind bovenstaande zelf moeten bekostigen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids