Vervangingsproblemen


Naar de schoolgids index


Indien wij, het team van de Dobbelsteen, samen geen oplossing meer hebben voor het opvangen van een groep waarvan de leerkracht plotseling ziek is geworden, gaat bij ons het noodplan in werking. Op de eerste plaats proberen we, als we geen vervanging kunnen krijgen, intern het probleem op te lossen d.m.v. een eigen leerkracht, lukt dit niet dan is de tweede optie de groep verdelen over de andere groepen.

Op de eerste dag van de vervanging zullen wij nooit een groep leerlingen naar huis sturen, dit om te voorkomen dat ouders niet thuis zijn en kinderen op straat blijven spelen. Indien wij op de tweede dag geen vervanging kunnen krijgen en intern geen leerkracht voor handen hebben, zullen we op ISY een bericht plaatsen waarin staat dat de kinderen van een bepaalde groep thuis moeten blijven vanwege een vervangingsprobleem. Afwisselend laten we dan om de beurt een groep thuis tot dat het probleem opgelost is. In de afgelopen schooljaren is het vaker voorgekomen dat wij een groep opgedeeld hebben over andere groepen. We hopen dat u hier begrip voor op kunt brengen.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids