Schooldirecteur


Naar de schoolgids index


De schooldirecteur geeft leiding aan de school. Hij of zij is (verregaand) gemandateerd door het College van Bestuur. Dat mandaat wordt geregeld in het directiestatuut.

De autonomie van scholen staat hoog in het vaandel van de stichting. Elke school mag een eigen beleid voeren, een eigen schoolontwikkeling kennen, eigen idealen nastreven, een eigen visie hebben en een eigen concept van denken en handelen. De achterliggende gedachte is dat naar onze mening alleen in zo’n situatie de school goed kan gedijen.

Daarnaast wordt er samenwerking nagestreefd om de volgende reden.

In samenwerking verliest niemand zijn eigenheid en autonomie. Integendeel. Het maakt mogelijk dat elke school zijn eigenheid beleeft en van die eigenheid uit bijdraagt aan het totaal.

Op de Dobbelsteen is tevens een kwaliteitsteamlid met management gedelegeerde taken aangesteld. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids