Raad van toezicht


Naar de schoolgids index


De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur zijn verantwoordelijkheden naar behoren neemt. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om (waarvoor dat in de statuten is vastgelegd) het beleid dat het College van Bestuur heeft vastgesteld al of niet goed te keuren.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids