Kwaliteit

Werken met kwaliteit (WMK) is een webbased kwaliteitssysteem waarmee wij de kwaliteit van "De Dobbelsteen" in kaart brengen. Tevens is het een instrument om inzicht te krijgen in de sterke en in de te verbeteren punten van onze organisatie. Ook wat betreft de kwaliteit van onze leraren.

WMK voldoet altijd aan de laatste inspectie-eisen, aan zelfs meer dan dat.

WMK gaat uit van de systematiek die bekend staat als de PDCA-cyclus, de zogenaamde Deming-cirkel. Op doelgerichte wijze ontwikkelen van de school en de medewerkers veronderstelt het systematisch nemen van de volgende stappen:

  • Plan (P): Vaststellen van de doelen van de school (en de medewerkers).
  • Do (D): De doelen in de praktijk realiseren.
  • Check (C): Controleren of de doelen in voldoende mate gerealiseerd worden.
  • Act (A): Wat goed gaat vasthouden (borgen) en verbeteringen realiseren

WMK koppelt kwaliteitszorg nadrukkelijk aan integraal personeelsbeleid. Daarbij richt kwaliteitszorg zich vooral op school(team) ontwikkeling en integraal personeelsbeleid - op mensontwikkeling. Het één kan niet zonder het ander: school(team) ontwikkeling versterkt de ontwikkeling van de individuele werknemer en andersom.

Aan de hand van kwaliteitskaarten checken we vergelijkbaar met een APK hoe het staat met de kwaliteit van ons onderwijs. De uitslagen en analyses bespreken we samen met de MR van onze school.

Mocht u graag meer willen weten en/of heeft dit systeem uw interesse dan zijn we graag bereid om in een gesprek een en ander nader toe te lichten.