Over de Dobbelsteen

De Dobbelsteen, jouw beste manier van leren!

Basisschool De Dobbelsteen ligt in Sevenum, in Noord-Limburg.

Op dit gedeelte van de website van De Dobbelsteen kunt U nader kennismaken met onze school. U kunt lezen over de richting en de geschiedenis van de school.

Ook worden hier de uitgangspunten en de aanpak op basisschool De Dobbelsteen beschreven.
Waar staat de school voor? Wat vindt de school belangrijke doelstellingen

Kernwaarden

De volgende 5 kernwoorden tekenen onze school.

1. Ontmoeting
2. Openheid
3. Respectvol
4. Samen
5. Vernieuwend

De Dobbelsteen is een open ontmoetingsschool.

Dit betekent dat alle kinderen, met of zonder godsdienstige achtergrond bij ons welkom zijn. Al doende willen we wederzijds respect en vertrouwen bevorderen voor elkaars mening en overtuiging.

Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen; o.a. samenwerking, zorg voor elkaar, zelfstandigheid en het creëren van een sfeervolle speel/leeromgeving. Belangrijk is dat iedere leerling zich bij ons op school veilig voelt, waardoor hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. Wij kunnen daaraan als school een waardevolle bijdrage leveren. Daarvoor is ook een goed contact tussen ouders en leerkrachten nodig.

De school legt de nadruk op de omgeving en traditie. Omdat het van oudsher een katholieke school is, putten we mede uit katholieke bronnen; Bijbelverhalen, feesten, vieringen, waarden en normen. Dit alles wordt thematisch aangeboden.