Ouderraad

Algemeen

De ouderraad is een groep ouders die meewerkt aan activiteiten voor alle kinderen op “de Dobbelsteen”. Hierdoor werken we aan een goede samenwerking tussen ouders en school.

Onze ouderraad bestaat uit minimaal 8 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Zij komen een week voor de geplande vergadering bijeen en bespreken de vergadering voor. Ook organiseren zij de Algemene ouderavond in samenwerking met het team.

De ouderraad laat via Isy d.m.v. nieuwsbrieven met onderwerpen uit de vergadering aan alle ouders weten waar ze mee bezig zijn. De ouderraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De agenda en de notulen van de vergaderingen kunt u vinden op Isy. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen is het team vertegenwoordigd door minstens een teamlid.

Tijdens de vergaderingen worden de diverse activiteiten voorbesproken en geëvalueerd. Ook kunnen algemene onderwerpen in de rondvraag aan de orde gesteld worden.


Taken en werkzaamheden van de ouderraad

De leden van de ouderraad zijn tevens klassenouders en zijn betrokken bij allerlei activiteiten van hun groep, te denken valt aan het meehelpen bij een groepsuitstapje, bij de verjaardag van de leerkracht of bij een bijzonder project.

Verder verzorgt de ouderraad tal van activiteiten met medewerking van vrijwillige ouders.

Ook als u geen lid bent van de ouderraad, kunt u uw steentje toch bijdragen door te komen helpen bij de verschillende activiteiten.

Taken van de ouderraad:
 

  • We stimuleren en organiseren mee met schoolactiviteiten zoals: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en de Sportdag.
  • Als klassenouder kleden wij het lokaal van de jarige leerkracht aan, om de verjaardag van de leerkracht te kunnen vieren.
  • Wij dragen mede veiligheidszorg bij de weg van en naar school.
  • Wij organiseren de kledingactie