Aanmelden

Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, dan kan dat op drie manieren:

  1. U vraagt de school telefonisch of in persoon naar een aanmeldingsformulier en levert het ingevulde aanmeldingsformulier op school in. Jaarlijks is er in januari een informatieavond voor nieuwe ouders/ leerlingen. Daar ontvangt u het aanmeldingsformulier ook;
  2. U bent op de internetsite van de school en downloadt daar een aanmeldingsformulier (zie hieronder) en u stuurt het ingevulde formulier (per e-mail of per brief) naar school of levert het op school in;
  3. U wilt eerst nog wat meer weten over de school en maakt een (telefonische) afspraak met één van de directieleden.

In het laatste geval heeft u een gesprekje met een directielid en krijgt u een rondleiding door de school. Zo’n rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school ‘in vol bedrijf’ is, zodat u goed de sfeer kunt proeven en zelf kunt zien hoe de uitleg van het directielid en de uiteenzettingen in de schoolgids in de praktijk gestalte krijgen. Als u dat wenst, kunt u na het gesprek een aanmeldformulier meekrijgen.


Uw kind wordt niet automatisch geplaatst

Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Komt uw kind van een andere basisschool, dan zullen wij daar eerst informeren naar het functioneren van uw kind alvorens tot plaatsing over te gaan.


De vierde verjaardag

Ruim voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u bericht of uw kind wel of niet bij ons op school geplaatst kan worden. Als uw kind geplaatst wordt, dan kan uw kind gebruik maken van de ‘wenregeling’.

Dit houdt in dat uw kind kort voor zijn vierde verjaardag (vanaf 3 jaar en 10 maanden) enkele ochtenden of middagen op school kan komen wennen (maar nooit meer dan de wettelijk vastgestelde 5 dagdelen).

De leerkracht bij wie uw kind in de groep zal worden geplaatst neemt enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt contact met u op.

Het aanmeldingsformulier

U kunt hieronder een aanmeldingsformulier downloaden, invullen en naar school versturen of op school afgeven. 

Als u moeite heeft met het invullen van de formulieren, dan kunt u op school om hulp hierbij vragen.

Aanmeldingsformulier