Voor ouders

De ouders nemen op onze school een belangrijke plaats in. Alle ouders zijn erg betrokken bij het onderwijs.Op dit gedeelte van de website is dan ook alle informatie verzameld, die te maken heeft met ouders, de ouderraad en de informatievoorziening naar ouders toe.